Adverteren online

Online adverteren kan onder andere via www.pompshop.com en de wekelijkse digitale nieuwsbrief. Neem voor meer informatie en media advies contact op met Stefan Toet.

Stefan Toet
E stefan.toet@lakerveld.nl
T 070 – 336 46 76
M 06 – 12 97 32 40