Adverteren online

Online adverteren kan onder andere via www.pompshop.com en de wekelijkse digitale nieuwsbrief. Neem voor meer informatie en media advies contact op met Pieter Otto.

Pieter Otto
E pieter.otto@lakerveld.nl
T 070 – 336 46 20
M 06 – 30 54 311 5