Aansprakelijkheid van de werkgever strekt ver

Smit en Smit Advocaten

Een werkgever dient zich als ‘een goed werkgever’ te gedragen tegenover zijn werknemers om aansprakelijkheid te voorkomen. Dit begrip is op zichzelf niet heel duidelijk omschreven in de wet, maar in de rechtspraak is er veel over geschreven.

Aanvankelijk werd de aansprakelijkheid gebaseerd op art. 7:658 BW. Dit houdt een zorgplicht in voor een werkgever waardoor hij voor een veilige werkomgeving moet zorgen. Wanneer een werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, volgt er geen aansprakelijkheid voor de werkgever.

Sinds enige tijd verwijzen rechters steeds vaker naar artikel 7:611 BW op grond waarvan de werkgever zich als goed werkgever dient te gedragen. Daaronder valt het afsluiten van behoorlijke verzekeringen voor zijn werknemers. Doet de werkgever dit niet, terwijl dit wel had gekund, dan kan daaruit aansprakelijkheid van de werkgever voortvloeien.

Deze norm gaat vrij ver en geldt niet alleen voor ongevallen die op de werkvloer kunnen plaatsvinden. De norm geldt óók voor ongevallen die niet hebben plaatsgevonden tijdens werk. Deze vorm van aansprakelijkheid wordt met name aangenomen bij ongevallen met gemotoriseerde en ongemotoriseerde voertuigen en soms zelfs buiten het verkeer.

Een voorbeeld

Een werkgever werd aansprakelijk gesteld voor de schade van een werknemer die op verzoek van de directeur een fles wijn bij de slijterij haalde en op weg daar naartoe viel en een dwarslaesie opliep. De betreffende werkgever was helaas niet voldoende verzekerd voor dergelijke ongevallen. De werkgever had in dit geval geen zorgplicht, omdat hij geen maatregelen had kunnen treffen om de val te voorkomen. Echter, de werkgever had op grond van artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap) wél een passende verzekering moeten afsluiten. Nu hij dat niet had gedaan, werd hij aansprakelijk gehouden voor de schade die deze verzekering zou hebben gedekt.

Een andere werkgever werd aansprakelijk gesteld voor blijvend gezichtsletsel bij een werknemer die hij tijdens een bedrijfsuitje bij een pretpark opliep. Ondanks dat de werkgever in dit geval aan zijn zorgplicht had voldaan en hij geen maatregelen had kunnen treffen om het ongeval te voorkomen, meende de rechter dat de werkgever hiervoor wel een verzekering had moeten afsluiten. Nu hij dat had nagelaten, diende de werkgever de schade van de werknemer volledig te vergoeden.

Wees dus als werkgever bewust dat je niet alleen aansprakelijk bent voor ongevallen die je had kunnen voorkomen, maar ook voor ongevallen waarvoor geen zorgplicht geldt, maar waarvoor wel een verzekering had kunnen worden afgesloten. Dat kan veel ellende achteraf voorkomen.

Meer over