Aantal medewerkers tank- en wasbranche stijgt

...

Hoewel bij tankstations het aantal werkgevers daalt, is het aantal medewerkers sinds 2015 toegenomen. Bij autowasbedrijven is er een stijging in zowel aantal medewerkers als aantal wasbedrijven. Dat blijkt uit het Kerngetallenonderzoek 2018 in opdracht van het Sociaal Fonds Tankstations en Wasbedrijven.

Uit het onderzoek naar de arbeidsmarkt in de tank- en wasbranche blijkt ook dat de gemiddelde werkgever 16 à 17 werknemers in dienst heeft. Die medewerkers werken gemiddeld rond de 30 uur per week.

Branchemanager Erik Stern ziet dat de cijfers uit het rapport aansluiten bij de uitkomsten van eigen BOVAGonderzoek. “Ondernemers hebben vaak meerdere locaties en hebben dus per saldo meer werknemers in dienst. Aangezien het aantal bemande tankstations daalt maar het aantal medewerkers stijgt, kun je concluderen dat de stations die er nog zijn steeds omvangrijker worden met meer activiteiten.” Stern spreekt wel een punt van zorg uit: “Het aantal medewerkers stijgt, maar ook in onze branche is sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Personeel vinden is vaak lastig. Helaas hoort dat bij het economische tij van vandaag.”