Geen reden tot paniek

...

Er wordt al jaren geroepen dat het einde van het fossiele tijdperk in zicht is. Maar eerlijk is eerlijk, met een verwachting dat pas rond 2050 dat einde écht bereikt is, zorgt nog niet voor veel onrust. Bovendien gaat het goed met ons land. De Nederlandse economie floreert, consumenten geven weer meer geld uit en de gemiddelde omzet per bemand tankstation stijgt nog steeds. Kortom, geen reden tot paniek.

En toch ontstond er wat paniek toen we met een groep tankstationondernemers rond de tafel zaten om na te denken over het toekomstige verdienmodel van het tankstation. Een van deze ondernemers vertelde dat hij 20 jaar geleden ook aan soortgelijke sessies deelnam.

Alleen kwam het toen niet ter sprake dat hij over 20 jaar misschien geen benzine of diesel meer zou verko - pen. En dat is nu wel anders. De huidige regeringspar - tijen hebben vastgelegd ernaar te streven dat vanaf 2030 alleen nog maar nieuwe auto’s worden verkocht die in staat zijn om zonder emissie te rijden. En hoewel het dan nog wel even zal duren voor het hele wagen - park van 8,6 miljoen auto’s volledig emissieloos is, we staan nu toch echt wel aan de vooravond van een grote verandering. Hoe clichématig dat ook klinkt.

Overigens is het niet eens zozeer dat de overheid dit alleen maar wil. Duurzaamheid is steeds meer een randvoorwaarde vanuit maatschappelijk perspectief. Mensen willen geen vervuilende voertuigen meer.

Wat dan de brandstof is van de toekomst? Dat weet niemand. Als BOVAG maken we daar ook geen keuze in, maar dat het een mix wordt van diverse brandstof - fen is wel zeker. En in die mix zal waterstof ook een belangrijke rol krijgen. We willen dan ook voor onze leden de beste omstandigheden creëren om toe - komstbestendige keuzes te maken. Dat doen we door onderzoek maar vooral ook door doelgerichte lobby.

Wat dan de brandstof is van de toekomst? Dat weet niemand. Als BOVAG maken we daar ook geen keuze in, maar dat het een mix wordt van diverse brandstof - fen is wel zeker. En in die mix zal waterstof ook een belangrijke rol krijgen. We willen dan ook voor onze leden de beste omstandigheden creëren om toe - komstbestendige keuzes te maken. Dat doen we door onderzoek maar vooral ook door doelgerichte lobby.

Onze brandstofvisie is een handvat voor deze lobby. We gaan hierbij uit van de drie b’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaar overheidsbeleid. Voor waterstof staan alle drie de seinen nog op rood. Nog genoeg werk voor ons dus om te zorgen dat er straks een landelijk dekkend netwerk is van waterstofsta - tions. Daarnaast moeten zowel de voertuigen als de brandstof betaalbaar zijn. En, wellicht het belangrijkste, pleiten we voor een betrouwbaar meerjarig overheids - beleid. Want alleen dan zullen meer ondernemers gaan investeren.

We hebben elkaar dus allemaal nodig om er een succes van te maken, zodat de seinen voor de duurzame

brandstofmix straks allemaal op groen staan. En dan is er zeker geen reden tot paniek!

Erik Stern is branchemanager bij BOVAG Autowas- en Poetsbedrijven in Bunnik. Hij schrijft elke maand in Pompshop wat hij in zijn dagelijkse werkzaamheden voor BOVAG meemaakt.