Nieuwe waterstofstations in de steigers

Ondernemer Jan Paul Kerkhof gaat in het Shell-tankstation aan de Binckhorstlaan het eerste openbare 350/700 BAR waterstoftankstation van de regio Den Haag bouwen. Het waterstofstation wordt gerealiseerd aan de voorzijde van het Shell tankstation aan de Binckhorstlaan en moet in december 2018 gereed zijn. Naast Kerkhof staan er meerdere waterstoftankstations in Nederland in de steigers.

Bij Shell Binckhorstlaan wordt de pomp voor personenauto’s (700 BAR) en vrachtwagens (350 BAR) die rijden op waterstof gerealiseerd in samenwerking met netbeheerder Stedin en specialist in hogedruktechniek Resato uit Assen. Volgens Jan Paul Kerkhof is het gebruik van fossiele brandstoffen eindig en staat Nederland aan de vooravond van een grote energietransitie. Om hierop vooruit te lopen biedt Shell Binckhorstlaan sinds 2 jaar CNG Groengas en dadelijk ook waterstof om hiermee een bijdrage te leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot. “Waterstof is de energiedrager van de toekomst”, zegt Kerkhof. “Met het nieuwe waterstoftankstation kunnen we er nu al voor zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst. Op de Binckhorstlaan in Den Haag realiseren we in nauwe samenwerking met Stedin een installatie waarin via een high tech procedure waterstof wordt opgeslagen en deze ook wordt bevoorraad. Zodra er voldoende afzet is, gaan we het waterstof ter plaatse produceren met groene stroom. Stedin wil dit om de balans in het elektriciteitsnetwerk te kunnen behouden.”

Duurzaam

Volgens Kerkhof, die naast Shell-ondernemer ook voorzitter is van BOVAG tankstations, is waterstof een belangrijke schone brandstof in onze toekomstige, duurzame energievoorziening. “We kunnen niet wachten totdat we ons waterstoftankstation daadwerkelijk kunnen openen. Onze locatie aan de Binckhorstlaan is perfect gelegen nabij de uitvalswegen van Den Haag, het Centraal Station en de diverse ministeries en straalt uit naar de hele regio Haaglanden. We verwachten binnen een aantal jaren tientallen auto’s met een brandstofcel van waterstof te kunnen voorzien.” Samen met diverse leveranciers van waterstof, ondernemers zoals de firma Kerkhof & Zn. en diverse gemeenten investeert de overheid de komende jaren in een uitgebreid netwerk van 350/700 BAR waterstoftankstations. Het waterstoftankstation dat Kerkhof in Den Haag gaat openen, onderstreept dat rijden op waterstof geen toekomstmuziek is maar realiteit. Volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet Nederland in 2020 twintig waterstoftankstations tellen.

Pioniers

Met de realisatie van het waterstoftankstation aan de Binckhorstlaan in Den Haag al in een vergevorderd stadium, hoort Jan Paul Kerkhof tot de pioniers van de nieuwe schone energie in Nederland. Tot op heden hebben alleen Arnhem, Helmond en Rhoon een waterstoftankstation. Green Planet aan de A28 in Pesse is eveneens ver in de realisatie van een waterstoftankstation voor auto’s, trucks en autobussen.

Hier wordt gebouwd aan ‘GreenFlex’, een proeftuin voor schoon en duurzaam zwaar transport. “De transportwereld staat voor een grote verandering”, zegt initiatiefnemer Edward Doorten van Green Planet.

“Klimaatdoelstellingen dwingen de sector om CO2-emissies terug te dringen en ook andere nadelige milieuaspecten van wegvervoer aan te pakken. Hoog tijd dus om in actie te komen. Dat doen we met GreenFlex, een project waarin we een proeftuin creëren waarin meerdere partijen samen aan de toekomst van schoon en duurzaam transport werken.”

Elektrisch of waterstof

Om de door het kabinet gestelde doelstellingen betreffende de terugdringing van CO2 in Nederland te kunnen halen, dient er nog meer te worden gedaan op het gebied van elektrisch vervoer en waterstof, zegt Doorten. “Als we het over elektrisch rijden hebben, gaat het meestal over elektrisch rijden op batterijen. De actieradius van elektrische auto’s is echter nog vrij beperkt en het opladen duurt lang. Jammer, want elektrisch rijden heeft ook een hoop voordelen. Een voertuig dat op elektriciteit rijdt stoot bijvoorbeeld geen CO2 uit. Ook de uitstoot van fijnstof en stikstof behoren tot het verleden.” Wat veel mensen volgens Doorten niet weten is dat er ook elektrisch gereden kan worden op waterstof. “Waterstof is makkelijk en snel te tanken en je rijdt er honderden kilometers mee.” Dat waterstof veel potentie heeft, beaamt ook

‘Klimaatdoelstellingen dwingen de sector om CO -emissies terug te dringen’, zegt Edward Doorten van Green Planet.

Vader en zoon Kerkhof bij de Hyundai ix35 Fuel Cell, een van de eerste op waterstof rijdende auto’s van Nederland.

Transport en Logistiek Nederland (TLN).

“Waterstof is heel interessant voor wie een grotere actieradius nodig heeft”, zegt Rob Aarse van brancheorganisatie TLN.

Stap voor stap

De transitie naar een waterstof-economie is echter niet zo maar gerealiseerd. Dat zal stap voor stap gaan en decennia tijd vergen. Wat doen we in de tussentijd? De nood is hoog om CO2 te reduceren. De

‘Met het nieuwe waterstoftankstation kunnen we er nu al voor zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst’

binnenstedelijke behoefte aan schonere lucht is groot. Kunnen transitiebrandstoffen zoals bio-LNG en Renewable Diesel hier op korte termijn een belangrijke bijdrage leveren? In het project GreenFlex werken meerdere partijen samen aan de toekomst van schoon en duurzaam transport.

Volgens Doorten is dat hard nodig. “In 2050 moet er minstens 60 procent minder CO2 worden uitgestoten dan in 1990. De vergroening in de transportsector gaat helaas een stuk langzamer dan in het personenvervoer. Dat komt omdat er veel onzekerheid bestaat over de optimale oplossing om de transportsector duurzamer te maken. Er zijn veel verschillende opties die allemaal hun voor-en nadelen hebben. Wat uiteindelijk de beste optie is, weet niemand. Eén ding weten we zeker: als er niemand in beweging komt, zullen we de klimaatdoelen nooit halen. GreenFlex is daarom een LinkedIn community gestart waar er ruimte is voor discussie en debat. Hier kunnen experts van gedachten wisselen over de voor-en nadelen van alle duurzame brandstof-alternatieven.”

Proeftuin

GreenFlex is er volgens Doorten om de spreekwoordelijke handschoen op te pakken. “We creëren een omgeving waarin op

Bij de eerste vijf in Nederland

Met de realisatie van het waterstoftankstation aan de Binckhorstlaan in Den Haag in een vergevorderd stadium, hoort Jan Paul Kerkhof tot de pioniers van de nieuwe schone energie in Nederland. Tot op heden hebben alleen Arnhem, Helmond en Rhoon een waterstoftankstation. Green Planet aan de A28 in Pesse is eveneens ver in de realisatie van een waterstoftankstation voor auto’s, trucks en autobussen. Deze moet in het eerste kwartaal van 2019 gereed zijn. In Roosendaal is oud-tankstationondernemer Paul Smits bezig het eerste commerciële waterstoftankstation van West-Brabant te realiseren. Ook die moet volgend jaar gaan openen. Breda heeft eveneens plannen om in 2019 een waterstoftankstation te openen, maar dit initiatief komt van de gemeente.

In Delfzijl opende PitPoint afgelopen februari een waterstoftankstation. Hier kunnen voorlopig geen particulieren terecht, maar zijn het de bussen van de Noord-Nederlandse vervoersmaatschappij QBuzz die er waterstof tanken.

Elk jaar 300 miljoen

Het kabinet stelt tot en met 2030 jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die bijdragen aan de ambitie om in de periode tot 2030 de CO2 - uitstoot in Nederland met 49 procent te verminderen. praktische wijze onderzocht kan worden welke brandstof voor u wel en niet werkt. In deze proeftuin worden alle duurzame brandstoffen beschikbaar gesteld. Door transporteurs worden deze duurzame brandstoffen uitgebreid getest om zo de onzekerheid op de markt weg te nemen.

GreenFlex wil faciliterend zijn voor de transportwereld. De infographic geeft een beeld hoe hier in de praktijk uitvoering aan te geven. Laten we beginnen met onze gedachten en ideeën uit te wisselen. Samen houden we de transportsector draaiende, nu en in de toekomst”, aldus Doorten die enthousiast meldt dat de beschikking voor de realisatie van de DKTI-transport Proeftuin definitief is toegekend. “Samen met de projectpartners kunnen we nu volop aan de slag. Het streven is om de transportbrandstoffenarena in het eerste kwartaal van 2019 gereed te hebben. Tegelijkertijd werken we samen met de diverse brandstofplatforms aan vraagaggregatie. Dat is een must, want vraag en aanbod horen bij elkaar!”

Een impressie van Green Planet aan de A28 bij Pesse waar een waterstofstation voor personenauto’s en trucks wordt gerealiseerd.

Het kabinet investeert volop in ontwikkelingen die bijdragen aan een vermindering van de C02-uitstoot, zoals de realisatie van waterstoftankstations.