Nivelleren

Profinis_Gerrit van den Berg

Uit de Voorjaarsnota werd al duidelijk dat het kabinet winstgevende ondernemingen en dga’s zwaarder wil belasten om de toenemende staatsuitgaven te dekken. Wat is daarover opgenomen in het Belastingplan 2023?

In de samenleving wordt een verschil in belastingheffing ervaren tussen verschillende categorieën belastingplichtigen. De dga’s en zzp’ers lijken in de plannen als kop van Jut te fungeren. Met welke inkomsten wil men de uitgaven dekken?

Inkomsten

Het oprekken van de lage tariefschijf in de vennootschaps­belasting naar € 395.000 gaat er in 2023 al weer af, waardoor bedrijven eerder belasting in het hoge tarief van 25,8% gaan betalen. Daarnaast wordt ook het lage tarief verhoogd van 15% naar 19%. Door meer belasting te heffen, blijft er binnen een onderneming ook minder geld over om een uitkering aan een dga te kunnen doen. De inkomsten die een dga uit een aanmerkelijk belang krijgt, zoals dividend, zijn belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Het tarief bedraagt momenteel 26,9%. Het kabinet is van plan om met ingang van 2024 twee schijven te introduceren in box 2: 24,5% tot € 67.000 en 31% voor het bedrag daarboven.

Het gebruikelijk loon dat de dga zichzelf moet toekennen dient volgens de wet in 2022 minimaal te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij zijn BV indien één van deze bedragen hoger is dan € 48.000. Omdat dit loon lastig is vast te stellen geldt thans een doelmatigheidsmarge van 25%, maar deze wordt nu per 2023 helemaal afgeschaft. Mogelijk moet een dga zich daardoor vanaf 2023 een hoger loon toekennen. De aantrekkelijkheid om zzp’er te worden wordt getemperd door de zelfstandigenaftrek vrijwel geheel te verlagen de komende jaren. Helaas sneuvelen op termijn de jubelton in de schenkbelasting en de middelings­regeling. Ook wordt het algemene tarief van de overdrachts­belasting verhoogd. 

Uitgaven

Gelukkig wordt er in de plannen gedacht aan de positie van de minima. Het minimumloon wordt in één keer met ruim 10% verhoogd per 1 januari 2023. Omdat ook de AOW en de bijstand hieraan gekoppeld zijn, zullen deze evenredig meestijgen. Daarnaast zal het inkomstenbelastingtarief in de eerste schijf verlaagd worden met 0,14% en wordt de eerste tariefschijf met € 673 verlengd. De heffingskortingen en arbeidskorting worden verhoogd in het kader van koopkrachtverbetering. Het tarief in box 3 wordt stapsgewijs met 1% verhoogd tot 34% in 2025. Om de kleine spaarder te ontzien, wordt het heffingsvrije vermogen met ingang van 2023 verhoogd naar € 57.000. Voor burgers en mkb-ondernemers zal er een prijsplafond voor energie worden ingevoerd. Voor bedrijven die niet ontkomen aan een hoog energieverbruik komt een subsidie in de vorm van een Tegemoetkoming Energiekosten (TEK).

Hogere staatsschuld

Of dit alles gaat leiden tot een betere inkomensverdeling is nog afwachten. Wat nu al wel duidelijk is, is dat alle maatregelen niet genoeg zijn om de kosten te dekken. Naar verwachting zal de staatsschuld verder oplopen. 

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Dossiers
Lees ook
Laatste mogelijkheid TVL?!

Laatste mogelijkheid TVL?!

Het was de verwachting dat er door de coronacrisis veel bedrijven failliet zouden gaan. Als tegemoetkoming heeft de overheid de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)-regeling in het leven geroepen. Check of u voldoet aan de voorwaarden.

Belastingdienst geeft vijf tips voor btw-aangifte

Belastingdienst geeft vijf tips voor btw-aangifte

Zaterdag 31 juli is de deadline voor de btw-aangifte over tweede kwartaal. Alle ondernemers moeten aangifte doen. "Of je nu net een onderneming bent gestart, het afgelopen kwartaal geen omzet draaide of uitstel van belastingbetaling hebt. Doe altijd btw-aangifte." Om hierbij te helpen geeft de Belastingdienst vijf tips.