Beta omarmt meldpunt CDA

Brancheorganisatie Beta omarmt het meldpunt dat op initiatief van het CDA is opgezet. Het meldpunt fungeert als platform waar pomphouders cijfers en ervaringen kunnen aanleveren over de gevolgen van jongste accijnsbeleid op brandstoffen. Beta roept met name grenspomphouders die bij de organisatie zijn aangesloten op om vooral van het CDA-meldpunt gebruik te maken.

tweede kamer

 

Beta ziet momenteel het CDA als ‘de krachtigste partner’ die ‘we als branche hebben’ om ‘de akelige situatie aan de grens aan de kaak te stellen’. De organisatie vraagt met name leden in de grensstreek gebruik te maken van het meldpunt. Geef op het meldpunt de literomzetten van diesel en LPG aan over de maand januari van 2012, 2013 en 2014, is het verzoek. En mail een afschrift van de gegevens naar Beta, is eveneens het verzoek.