Bever zoekt partner praktijktest

Bever Innovations is op zoek naar een tankstationondernemer die op locatie praktijkervaring wil opdoen met de jongste EOS Technologie van het bedrijf. De apparatuur wordt na de praktijktest gratis ter beschikking gesteld aan de ondernemer.

Bever_AD_Pompschop_270x270_Gratis LED verlichting_2017-05-09

Bij de deelnemende pomphouder worden de luifellampen en de terreinverlichting vervangen door de allernieuwste LED armaturen van Bever Innovations. Door gebruik te maken van EOS Technologie, aldus Bever, worden lampen niet alleen met elkaar maar ook met andere procedures op het station verbonden. De informatie die aldus wordt verkregen, geeft de ondernemer inzicht in processen zoals looproutes en in de meest gekozen pomp. Kennis die volgens Bever kan bijdragen aan een verdere verfijning van de organisatie van het station.

Aanmelden

Pomphouders met belangstelling voor de praktijktest kunnen zich aanmelden via www.beverinnovations.com/EOSinstallatie. De aanmelding staat open tot 12 juni 2017. Aan deelname is een aantal voorwaarden verbonden. De site geeft daar uitsluitsel over.