BOVAG start met grensmetingen

BOVAG heeft een begin gemaakt met het landelijk en branchebreed in kaart brengen van de effecten van het nieuwe accijnsregime op brandstoffen. De gevolgen laten zich vooral merken in de grensstreek. BOVAG doet dit samen met NOVE en ‘enkele grote maatschappijen’. BOVAG geeft niet aan welke maatschappijen hun medewerking aan het initiatief hebben verleend. BOVAG en NOVE roepen hun leden op om binnen 48 uur de verkoopgegevens over de maand januari aan te leveren. De gegevens worden gebruikt om ‘het effect van het accijnsbeleid nauwkeurig in kaart kunnen brengen’. De metingen starten vandaag na de dagafsluiting.

 

 

de grens is overal...

 

BOVAG en NOVE werken samen met de oliemaatschappijen, die ook zijn gevraagd om gegevens in te dienen. Voorzitter Clemens van Hulten van BOVAG Tankstations: “Alleen door massaal de eigen resultaten aan te leveren, kunnen we Den Haag nauwkeurig inzicht verschaffen in de situatie over de eerste maand van het jaar. We vragen van onze achterbannen niet alleen naar data over januari 2014, maar ook over 2013 en 2012. Vanaf volgende maand doen we dat over februari, in ieder geval tot aan de zomer aan toe. Ons onderzoek vertegenwoordigt tachtig procent van de markt.” Zo’n grote meting heeft volgens Van Hulten niet eerder plaatsgevonden.

Verschillen

Het doel van de actie is volgens directeur Erik de Vries van NOVE om ‘de verschillen in omzet in kaart te brengen’. “Al eerder heeft onderzoek van Ecorys laten zien dat er wel degelijk grenseffecten optreden door verschillen in accijns met de buurlanden. We hebben nu voldoende en nauwkeurige cijfers nodig. Vandaar dat we niet alleen aan ondernemers in de grensstreek, maar ook aan ondernemers buiten de grensstreek hebben gevraagd om mee te doen aan dit onderzoek.”

Gegevens

Leden van BOVAG krijgen vandaag, de laatste dag van januari, een link toegestuurd om direct gegevens in de BOVAG database in te voeren. Ondernemers die geen lid zijn van BOVAG en die ook mee willen doen, kunnen een mail sturen aan onderzoek@bovag.nl. Zij krijgen dan een invulsheet toegezonden. NOVE en BOVAG verwachten eind volgende week met de resultaten naar buiten te kunnen treden.