Elektrisch energiesysteem station De Rijp

Het nieuwe Shell-station in De Rijp maakt gebruik van een volledig elektrisch energiesysteem.

Het station omvat pompinstallaties, een kantoor, shop, bakery, wasboxen en een wasstraat. Leverancier Centercon van de apparatuur heeft met de installateur een systeem ontwikkeld om de shop, de bakery en het kantoor afzonderlijk te kunnen koelen of verwarmen. Voor de wasvoorzieningen werd een installatie ontworpen om te allen tijde voldoende waswater beschikbaar te hebben op de juiste temperatuur en op het gewenste moment. Het warme tapwater wordt aangevoerd met behulp van een warmtepomp. Deze pomp kan aan vraag naar warmwater voldoen met behulp van een buffersysteem.