Landelijke regels, lokale uitleg

NOVE signaleert dat nationale wetgeving op gemeentelijk niveau op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. Bedrijven die bij de brancheorganisatie zijn aangesloten, geven aan dat ze last hebben van het ontbreken van een uniforme uitleg van wet- en regelgeving.

03NOVE

 

‘Ondernemers worden hierdoor opgezadeld met extra regels en met extra kosten, ondernemers worden gehinderd in hun bedrijfsvoering en er ontstaat willekeur’, verwoordt NOVE-directeur Erik de Vries (foto) de onvrede van zijn achterban.

Veiligheid

De branche heeft te maken met veiligheids- en andere regels die vanuit Den Haag of Brussel worden uitgevaardigd, onder meer het gebied van milieubescherming en veiligheidsbeleid. De praktijk leert dat op gemeentelijk niveau aan (inter)nationale wetgeving een eigen uitleg wordt gegeven. Daar moet wat De Vries betreft een eind aan komen. Hij roept zijn leden op om staaltjes van eigen uitleg door lokale functionarissen te melden bij de brancheorganisatie.

Verstopcultuur

De Vries noemt dit gedrag in het blad NOVEVisie een voorbeeld van wat hij noemt ‘de verstopcultuur’. Gemeente laten volgens hem hun oren hangen naar ‘experts’ onder de gedachte dat wanneer het advies niet wordt opgevolgd en het gaat mis, de gemeente aansprakelijk kan worden gesteld.