Meer subsidie voor Groengas

De provincie Groningen verlengt de subsidieregeling ‘Doorrijden op Groengas’ tot 1 mei 2016. Het budget van de regeling wordt bovendien verruimd met 50.000 euro. Daardoor kunnen 20 tot 25 extra voertuigen op Groengas worden aangeschaft. De provincie heeft in totaal 900.000 euro beschikbaar gesteld voor 2014 en 2015 om het rijden op Groengas. En als stimulans voor de realisatie van Groengas-tankstations in de provincie Groningen.

file

 

Bedrijven in de provincie drongen volgens een bericht van het provinciebestuur eerder aan op een verlenging van de regeling. ‘Doorrijden op Groengas’ moet het voor particulieren, bedrijven en lease-organisaties aantrekkelijker maken om een nieuw Groengas(CNG)-voertuig aan te schaffen of een motor in een bestaand voertuig om te laten bouwen naar Groengas.

Nieuwe stations

De komende jaren worden er in de provincie zes nieuwe Groengas-tankstations aangelegd. Groningen telt momenteel 8 van dergelijke stations. Doel van deze extra tankstations is de realisering van netwerk van vulpunten te bereiken dat de hele provincie dekt. Het eerste nieuwe Groengas-tankstation van 2016 komt in de gemeente Winsum.