Meerderheid inwoners steden voor weren vervuilende auto’s

Burgers willen dat gemeente meer doet aan verbeteren luchtkwaliteit 

Een meerderheid van de stadsbewoners lijkt vervuilende auto’s uit de binnenstad te willen weren en wil openbaar vervoer dat uitstootvrij is. Ook voelen veel inwoners voor het autovrij maken van zones rondom gevoelige bestemmingen als scholen.

Ongeveer driekwart van de inwoners wil dat het openbaar vervoer uitstootvrij gemaakt wordt en is voorstander van het weren
van vervuilende auto’s uit de binnenstad. Het stimuleren van het gebruik van deelauto’s kan, als beleidsmaatregel om de CO2-uitstoot te verminderen, rekenen op veel steun: 55 procent is voor.

Een iets groter deel van de inwoners, 59 procent, wil autovrije zones rondom bijvoorbeeld scholen. In Amsterdam staat precies de helft van de inwoners ook achter het terugbrengen van het aantal parkeerplaatsen.

Dat blijkt uit onderzoek dat I&O Research verrichtte voor Milieudefensie onder 3244 inwoners van de twintig grootste steden. Bijna zes op de tien stedelingen vindt dat hun gemeentebestuur (veel) meer moet doen aan het verbeteren van de
luchtkwaliteit. Een iets kleinere meerderheid wil dat er meer wordt gedaan aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Nog deze week gaf de Duitse bestuursrechter gemeenten de mogelijkheid om dieselauto’s te weren uit de stad, wanneer de luchtvervuiling in de stad de normen al overschrijdt.

 

Beeld: toine Garnier