Nauwelijks nieuwe olievelden

Het aantal nieuwe olievondsten is in 2016 volgens het Internationale Energie Agentschap gezakt naar een dieptepunt.

Volgens het IEA in Parijs is het aantal vondsten gezakt naar het niveau van de jaren veertig van de vorige eeuw. Volgens het Agentschap zijn er vorig jaar voor 2,4 miljard vaten aan nieuwe oliereserves gevonden. Het gemiddelde over de voorgaande vijftien jaar bedroeg jaarlijks negen miljard vaten.

Verwachting

Shell Nederland maakt daar melding van in zijn kwartaalblad Venster. Het IEA verwacht dat die ontwikkeling zich ook over 2017 zal laten zien. De investeringen in het vinden van conventionele olievelden blijven onverminderd laag, mede als gevolg van het prijsniveau van olie, aldus Shell in het eigen blad.