‘Niet-roken is maatschappelijke winst’

Met het treffen van gerichte maatregelen, kan het aantal rokers in Nederland ‘substantieel dalen’. Dat levert niet alleen gezondheidswinst op voor de samenleving. Door ‘dalende zorgkosten, belastinginkomsten, een stijging van de productiviteit en de inzetbaarheid van de werkende bevolking’ brengt dat de maatschappij in 2050 ook nog eens 1,7 miljard euro per jaar.

IMG_6450

 

 

Dat stelt het KWF Kankerbestrijding op basis van een onderzoek door het Trimbos Instituut, het RIVM en de Universiteit van Maastricht. Het onderzoek werd gefinancierd door het KWF. Het is voor het eerst dat een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) werd gemaakt naar de effecten van tabaksontmoedigende beleidsscenario’s voor de Nederlandse samenleving in de toekomst. ‘Bij een kleine investering in tabaksontmoediging’ daalt het aantal rokers in 2050 naar 7,7 procent van de bevolking. Nu ligt dat percentage op 19,8.

Schatkist

“Vaak wordt beweerd dat roken vanuit financieel oogpunt goed is voor de maatschappij omdat het de schatkist accijnsinkomsten oplevert en rokers op jongere leeftijd overlijden en daardoor geen gebruik maken van (bijvoorbeeld) hun opgebouwde pensioenen/AOW. Dit onderzoek bewijst het tegenovergestelde: verschillende tabaksontmoedigende scenario’s bevorderen niet alleen de gezondheid, maar dragen ook financieel bij aan de samenleving”, meent directeur Michel Rudolphie van KWF Kankerbestrijding.