Nieuwe invuloefening pomphouders

De achterban van belangenvereniging Bovag heeft via de mail opnieuw een link ontvangen waarmee het aantal verkochte liters, de shopomzet en de omzet aan rookwaar kan worden gemeld. De gegevens hebben betrekking op de maanden februari 2014, februari 2013 en februari 2012. Voorzitter Clemens van Hulten van Bovag Tankstations dringt er bij de leden op aan om ´ook deze maand weer´ hun medewerking te verlenen. VVD en PVDA geven ondertussen geen krimp.

grens B

De gegevens gelden als belangrijk munitie om de politieke beleidsmakers in Den Haag mee te bestoken. Vorige maand gaf de informatie van ondernemers met een grensstation de praktische gevolgen aan van het huidige accijnsbeleid aan. De komende periode zal de oproep om toch vooral de gegevens door te geven nog vaker klinken. De verantwoordelijk staatssecretaris Erik Wiebes (VVD) van Financiën heeft aangekondigd pas in mei met een evalutie te willen komen van de accijns-effecten.

Barre tijden

Fractieleider Halbe Zijlstra van de VVD in de Tweede Kamer sprak tijdens het eerste debat in de kader van de raadsverkiezingen over onder meer het accijnsbeleid. Zijlstra sprak duidelijke taal. “Barre tijden vragen om barre oplossingen. Deze maatregel levert geld op, anders hadden we ‘m niet genomen. Het is een ingrijpende maatregel. Ik loop daar niet voor weg. Maar als we de handel in Nederland onder controle willen krijgen, dan moeten we impopulaire maatregelen durven nemen. Ik neem die verantwoordelijkheid, ik loop daar niet voor weg. “

Evenwicht

Diederik Samsom van de PVDA sprak bij dezelfde gelegenheid relativerende woorden. “Laten we het niet erger maken dan het is”, aldus de coalitiegenoot van Zijlstra. “De overheid verhoogt al vijftien jaar de accijns op brandstoffen, ook toen het CDA in de regering zat. Daar zit een gedachte achter. We willen de belasting op milieu verzwaren en de belasting op arbeid wat verlichten. Dat doen we al vijftien jaar met wisselend succes. Op dit moment zien we dat mensen inderdaad doorrijden naar Duitsland. Dat was ook zo, toen eerder de accijnzen werden verhoogd, onder meer met het Kwartje van Kok. Dat doofde toen heel snel en we kwamen weer tot een evenwicht. Laten we nu afwachten of dat evenwicht er opnieuw komt. Komt dat er niet, dan kunnen we weliswaar kijken naar alternatieven maar dat blijft net zo vervelend.”

Gegevens

Bovag roept de leden op om de gegevens over de maand februari uiterlijk dinsdagochtend 4 maart in te leveren. De organisatie vindt het volgens de oproep aan de achterban belangrijk dat ook leden die met hun bedrijf niet in de grensstreek zitten, ook gegevens beschikbaar stellen. “Op die manier krijgt het onderzoek voldoende representativiteit”, meent Bovag. Naar verluidt hebben meer dan zeshonderd tankstations hun gegevens over de maand januari ingeleverd.