Nieuwe ronde accijns-proces

De Stichting Accijnsclaim Pomphouders denkt alsnog kans te zien de accijnsverhogingen op diesel en LPG van 1 januari 2014 van tafel te krijgen. De SAP is een bodemprocedure tegen de Staat der Nederland gestart waarin wordt geëist dat de verhogingen onrechtmatig worden verklaard.

prisbord 1

 

 

 

 

Wordt de eis van de georganiseerde pomphouders toegekend, dan dienen de verhogingen ongedaan te worden gemaakt of er dient een vorm van financiële compensatie te worden bedacht. Met een bodemprocedure moet de kwestie definitief worden beslecht.

Onvoldoende

De SAP wordt gevormd door brancheverenigingen Beta en Bovag en door de stichting De Grens Bereikt, de organisatie van onafhankelijke, zelfstandige pomphouders. Een poging om zich juridisch te weer te stellen tegen de accijnsverhogingen, sneuvelde eerder voor de rechtbank in Den Haag. De rechter vond dat de eisende partij onvoldoende duidelijk wist te leggen dat er een directe relatie bestaat tussen de accijnsverhogingen en de dalingen in de brandstofverkoop.

Nauwkeurig

In een verklaring geeft de Stichting Accijnsclaim Pomphouders aan dat de organisatie het ‘afgelopen jaar nauwkeurig de effecten van deze accijnsverhoging in kaart (heeft) gebracht’. ‘Daaruit blijkt dat pomphouders in de grensstreek sinds de accijnsverhoging tientallen procenten minder brandstof verkopen. De accijnsverhoging heeft dus geleid tot grote weglekeffecten’, aldus de SAP.