1 oktober nieuw steun- en herstelpakket ondernemers

Corona

De impact van het coronavirus is nog niet voorbij. Daarom komt er een nieuw, derde, steun- en herstelpakket voor ondernemers. Het nieuwe pakket gaat in op 1 oktober 2020.

Maatregelen als NOW (tegemoetkoming loonkosten), TOZO (inkomensondersteuning zelfstandigen), TVL (tegemoetkoming vaste lasten MKB), alsmede borgstellingen, leningen en garantiefondsen blijven. Wel wordt van een aantal regelingen in de derde ronde stapsgewijs de voorwaarden aangepast, zodat ze meer gericht zijn op de lange termijn. Ook kunnen ondernemers tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Dit uitstel loopt uiterlijk op 1 januari 2021 af. Ondernemers die dan nog in de knel komen, krijgen twee jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld af te lossen. In de komende derde ronde zijn er ook nieuwe regelingen gericht op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk economische groei.

Gratis advies
Om te weten van welke regelingen ondernemers gebruik kunnen maken of als men advies nodig heeft bij de aanvraag ervan, biedt het Ondernemersklankbord hulp. De Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is een landelijk netwerk met 300 adviseurs en één van de grootste, onafhankelijke non-profitorganisaties die zich belangeloos voor ondernemers inzet. Meer dan 100.000 ondernemers maakten al gebruik van het bedrijfsadvies en werden door een OKB-adviseur persoonlijk begeleid. Tijdens de huidige coronacrisis is de hulp gratis.