22 miljoen euro subsidiegeld voor meer waterstofstations

Waterstof

Nederland maakt 22 miljoen euro aan subsidie vrij voor de realisatie van meer waterstoftankstations in ons land.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen stelt een subsidieregeling in voor het realiseren van waterstoftankstations. Reden is meer vaart te maken met de ontwikkelingen van vrachtwagens en ander zwaar verkeer die rijden op waterstof. Het vrijgemaakte bedrag hiervoor bedraagt 22 miljoen euro. Nederland en andere landen sturen telkens meer op schoon transport. Een van de gestelde doelen is dat nieuwe vrachtwagens vanaf 2040 geen uitlaatgassen meer uitstoten. Het rijden op waterstof speelt hierin een belangrijke rol. Nederland telt momenteel verspreid over het land tussen de vijftien en twintig openbaar toegankelijke waterstoftankstations. Dat moeten er de komende jaren veel meer worden om een landelijke dekking te kunnen verkrijgen. Onder meer in de provincie Noord-Holland waar eind oktober in Haarlem bijna zestig partijen het ‘convenant waterstof in zware mobiliteit’ ondertekenden met als doel een dekkend netwerk in de provincie van minstens acht waterstoftankstations voor zware voertuigen.