Aanpassing belasting op auto’s

De autobelastingen worden per 2016 aangepast. Eigenaren van zeer zuinige elektrische of hybride auto’s gaan dan meer belasting betalen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes (VVD) aan de Tweede Kamer. Eigenaren van elektrische of hybride auto's met een CO2-uitstoot van maximaal vijftig gram worden per 2016 niet langer vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Wat de gevallen voor de petrolmarkt zijn van de aangekondigde maatregelen is nog niet bekend. De Tweede en Eerste Kamer moeten zich over de voornemens nog uitspreken.

   

Ook het systeem van bijtellingen wordt anders, aldus de brief van de bewindsman. De laagste categorie van vier procent verdwijnt. De categorie van zeven procent blijft bestaan, maar gaat vanaf 2016 gelden voor volledig elektrische auto's. Voor hybride auto’s met een uitstoot tot en met vijftig gram geldt vanaf dat jaar een bijtelling van veertien procent. Auto’s met een uitstoot van 51 tot 79 gram vallen onder de categorie van twintig procent bijtelling. Voor alle overige auto’s geldt een bijtelling van 25 procent. Leasecontracten die voor 1 januari 2016 zijn aangegaan blijven onder het huidige bijtellingregime vallen.

Technologie

Volgens het kabinet zijn de aanpassingen nodig ‘omdat de snelle technologische ontwikkelingen op het terrein van CO2-uitstoot een aanscherping van de normen vereisen om de belastinginkomsten op niveau te houden en verdere marktverstoring te voorkomen’. De Algemene Rekenkamer stelde in mei dat het stimuleren van de aanschaf van zuinige auto's met fiscale voordelen de overheid miljarden heeft gekost aan misgelopen belastingen en accijnzen. In de periode tussen 2007 en 2013 ging het om mogelijk vijf miljard euro. Tegelijkertijd is de CO2-reductie lager dan verwacht.