Aantal tankstations is stabiel; onbemand blijft groeien

Shell grootste formule

Het aantal tankstations in Nederland, bemand en onbemand, is dit jaar ten opzichte van 2020 onveranderd. Het aantal onbemande stations is ten opzichte van vorig licht toegenomen. Spectaculaire groeicijfers zijn er voor het aantal locaties waar CNG, LNG en waterstof wordt aangeboden.

Dit blijkt uit de 2021-2022 editie van het rapport Mobiliteit in Cijfers Auto’s 2021-2022 van de Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit. Volgens het rapport telt Nederland op dit moment in totaal 4147 tankstations. Het aantal onbemande stations groeide ten opzichte van 2020 met bijna anderhalf procent naar 1867 locaties. Hiermee hebben onbemande stations in Nederland een marktaandeel van 55 procent en de bemande stations van 45 procent. Nadat jarenlang bemande stations het meest in Nederland te vinden waren, was 2017 het jaar waarin het aantal onbemande stations voor het eerst de overhand kreeg.

Spectaculaire groeicijfers
Mobiliteit in Cijfers Auto’s 2021-2022 laat spectaculaire groeicijfers zien voor het aantal laadpalen en snellaadpalen in Nederland. Waar het aantal laadpalen met ruim 23 procent toenam van 58.181 in 2020 naar 71.726 dit jaar, groeide het aantal snellaadpalen met liefst 74 procent: van 1333 vorig jaar naar 2326 in 2021.
Dat het nog spectaculairder kan, bewijzen nieuwe ‘brandstoffen’ als CNG, LNG en waterstof. Het aantal vulpunten van CNG is van 182 vorig jaar gegroeid naar 4020 dit jaar; een toename van liefst 2109 procent. Het aantal vulpunten van LNG steeg in dezelfde periode van 33 naar 426 (1191 procent groei), terwijl het aantal vulpunten van waterstof in ons land, na jarenlang op drie en vijf locaties te hebben gestaan, inmiddels is toegenomen naar twaalf.

Shell grootste
Met in totaal 492 Shell en Shell Express tankstations is Shell in Nederland de grootste formule. De Nederlands-Britse energiereus heeft in aantal stations een marktaandeel van bijna 12 procent. De qua aantal stations op een na grootste formule is ESSO dat in totaal 462 ESSO en ESSO Express locaties telt en daarmee een marktaandeel heeft van 11,1 procent. Het nummer drie merk qua aantal stations is Total dat met in totaal 373 tanklocaties in aantal stations een marktaandeel van 9 procent inneemt. Zij worden gevolgd door TinQ als de nummer vier, AVIA als nummer vijf en BP als de zesde grootste formule qua aantal stations.

Stijgers en dalers
Opvallende ontwikkeling is dat de tankstationformules die traditioneel in Nederland de grootste zijn, dit jaar het aantal locaties ten opzichte van 2020 zagen dalen. Shell, ESSO, Total, bp, Lukoil, Gulf en Texaco tellen volgens het rapport Mobiliteit in Cijfers Auto’s 2021-2022 dit jaar allemaal minder stations ten opzichte van 2020. Formules als TinQ, Tango, Argos en Tamoil wisten daarentegen het netwerk dit jaar juist uit te breiden.