‘Aarzelend vertrouwen in economie’

Consumenten aarzelen of het herstel van de economie verder zal doorzetten. Volgens een bericht van het CBS zijn er net iets meer pessimisten dan optimisten over het spoedig aanbreken van betere tijden. Het consumentenvertrouwen is sinds de zomer van 2013 vrijwel onafgebroken toegenomen en ligt nu op hetzelfde niveau als eind 2007. Consumenten zijn per saldo positief over het algemene economische klimaat, maar nog negatief over hun eigen financiële situatie. 

 

Consumenten zijn vier maanden op rij positief over de economie. In juni veranderde zowel hun oordeel over de economische situatie in de komende als over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden niet.

Verwachting

De koopbereidheid was in juni vrijwel hetzelfde als in mei. Het oordeel van consumenten over hun eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden veranderde nauwelijks. De verwachting over de eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden sloeg om van voorzichtig positief naar licht negatief. Ook vonden consumenten de tijd ongeveer even ongunstig als vorige maand voor het doen van grote aankopen, zoals wasmachines en televisies.

Werkgelegenheid

Het hebben van een baan speelt een grote rol bij de bereidheid van huishoudens om tot grotere aankopen over te gaan. Consumenten zijn volgens het CBS ‘nog steeds negatief over de ontwikkeling van de werkgelegenheid’. De helft van de respondenten rekende in juni op een toename van de werkloosheid in de komende twaalf maanden. Een op de vijf verwachtte een afname. Het CBS maakte eerder al bekend dat het aantal banen van werknemers al geruime tijd afneemt.