ACM stopt onderzoek naar kartel in de bunkersector

8373799637_5d526bbfbc_o

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stopt haar kartelonderzoek in de bunkersector in de driehoek Amsterdam - Rotterdam - Antwerpen. Hoewel is geconstateerd dat er in de periode 2011-2014 overleg is geweest over prijsafspraken, heeft dit niet geleid tot kartelvorming.

Toch vindt de ACM dit wel risicovol gedrag. Vorig jaar kreeg de ACM via politie en justitie een signaal over de bunkersector. Dat was aanleiding voor het starten van een onderzoek. De ACM legde diverse bedrijfsbezoeken af en voerde gesprekken in de sector. De betrokken bedrijven zijn geïnformeerd over het stoppen van het onderzoek.

De ACM heeft wel overlegd met brancheorganisatie NOVE over de wenselijkheid van prijsafspraken. Niet alle partijen gingen daarin mee, waardoor geen kartel werd gevormd. De ACM heeft duidelijk gemaakt dat dit op het randje was, maar ook dat de autoriteit blij is dat voor de enige juiste route is gekozen.

Branchevereniging NOVE heeft aan de ACM aangegeven de afgelopen jaren stappen te hebben gezet om de naleving van de mededingingsregels binnen de sector te verbeteren. Het onderzoek van de ACM heeft het belang hiervan aangetoond. De NOVE ziet het onderzoek van de ACM als een wake up call voor de bunkersector. De NOVE zal hier blijvend aandacht aan schenken.

De haven- en transportsector is een grote en belangrijke sector van onze economie. De haven van Rotterdam is zelfs de grootste bunkerhaven van Europa en staat in de top drie wereldwijd. Het inslaan van stookolie en gasolie (bunkeren) is een markt waarin grote bedragen omgaan.

 

Beeld: bertknot