Actie NOVE tegen plan Zuid-Holland

IMG_8052

NOVE wil juridisch stappen zetten tegen het plan van de provincie Zuid-Holland om ondernemers met een tankstation langs provinciale wegen meer huur te laten betalen voor de grond onder hun bedrijf.

     

De belangenvereniging van brandstofhandelaren onderzoekt de mogelijkheden daartoe. De organisatie vreest dat wanneer Zuid-Holland een huurverhoging gaat doorvoeren, andere provinciebesturen met hun verhuurbeleid het voorbeeld gaan volgen. Zuid-Holland is van plan om de vergunningen voor de ruim veertig stations langs provinciale wegen in te trekken. Daar komen dan huurcontracten voor in de plaats tegen hogere tarieven en voor een kortere looptijd in vergelijking met de huidige vergunningen.