Afdracht btw op tabak pas bij verkoop

Het ministerie van Financiën gaat geen uitzondering meer maken voor de btw-afdracht op tabaksproducten. Daarmee komt er een eind aan de verplichting om tegelijk met de accijns de btw aan het Rijk over te maken.

Tabak-leeftijdsgrens-300x225

De nieuwe regel gaat op 1 juli 2013 in. Producenten, groothandel en detaillisten kunnen de reeds afgedragen btw terugvragen. Het ministerie gaat daar een overgangsregeling voor treffen.

Einde uitzondering

Met de nieuwe maatregel komt een eind aan de uitzonderingspositie van tabak in de detailhandel. Van elk product in de winkel moet btw worden afgedragen op het moment dat het wordt verkocht. Dat gaat straks ook gelden voor tabak. De maatregel moet detaillisten financieringsvoordeel opleveren. Reeds betaalde btw kan eenmalig worden terug gevraagd via de btw aangifte direct na juli 2013.