Flinke kostenbesparing met 'alleen-pinnen'-kassa

Wanneer een tankstation één van zijn kassa's verandert in een 'alleen-pinnen'-kassa, levert dit op jaarbasis een kostenbesparing op van 550 euro per kassa. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door het EIM.

In het rapport 'Pin-only in het mkb' wordt bekeken welke effect de invoering van een 'alleen-pinnen'-kassa heeft voor vier branches, waaronder tankstations. Wanneer elk benzinestation in Nederland een kassa in de shop zou hebben waar alleen met de pinpas kan worden betaald, zou dit een totale besparing van bijna 4,5 miljoen euro opleveren. Volgens het rapport zijn consumenten al aardig gewend aan 'alleen-pinnen'-kassa's en ervaren zij deze als veilig.