Almere herhaalt tender-oproep

De gemeente Almere heeft het over ‘een laatste kans’ voor belangstellenden om zich als kandidaat te melden voor de exploitatie van een ‘voorzieningenpunt’ op bedrijventerrein Stichtsekant (foto) in Almere. De tender sluit op 1 juli. De gemeente wijst in een persbericht op de ‘bijzondere mogelijkheden’ die het aanbod biedt. De kavel van 11.000 vierkante meter die de gemeente uitgeeft moet minimaal een tankstation gaan omvatten plus een of meer horecavoorzieningen.

Daarnaast zijn ook andere functies volgens de gemeente ‘van harte welkom’, zoals een bewaakte parkeerplaats voor vrachtwagens of een hotel. De plaatselijke overheid noemt Stichtsekant ‘één van de veelbelovendste bedrijventerreinen’ van Almere. Al eerder werden ondernemers en/of vastgoedontwikkelaars opgeroepen zich voor het project te melden. De locatie moet als klanten gaan trekken ‘de vele automobilisten’ op de nabijgelegen A27 en de logistieke en andere bedrijven op Stichtsekant. ‘De komende decennia zal dit bedrijventerrein uitgroeien tot een levendig centrum van meer dan 100 hectare groot. De gemeente zorgt ervoor dat het terrein haar groene karakter behoudt en dat Stichtsekant op een duurzame manier wordt ontwikkeld’, beveelt de gemeente de locatie aan.

Alle partijen

Deelname aan de tender staat volgens de gemeente open voor alle partijen die in staat zijn om het door hen ingediende concept te realiseren, te (laten) ontwikkelen en de ontwikkeling te (laten) beheren. Combinaties van partijen zijn mogelijk om de haalbaarheid van een creatief concept te vergroten. Ook vastgoedondernemers met eindgebruikers worden gevraagd deel te nemen.