Amsterdam: minder auto's in de stad

De vijf grootste partijen in de gemeenteraad van Amsterdam willen volgend jaar na de verkiezingen het autoverkeer in de stad drastisch inperken.

Dat schrijft Het Parool. De krant maakte een rondgang langs de fracties van D66 (14 zetels), PvdA (10), VVD (6), SP (6) en Groen Links (6) over hun plannen in de nieuwe raadsperiode voor het autoverkeer in Amsterdam. De maatregelen variëren van een verhoging van straat- en vergunningtarieven, het opheffen van duizenden parkeerplaatsen, het weren van doorgaand autoverkeer in een reeks straten en wijken tot het weren van al het autoverkeer, dus ook van bewoners. Daar staat de bouw tegenover van ondergrondse garages en P+R terreinen aan de rand van de stad. Volgens een rapport van Milieudefensie is 48 procent van de openbare ruimte in Amsterdam ingericht voor automobilisten, fietsers moeten het doen met 11 procent. Het nemen van maatregelen wordt volgens de krant ook gemotiveerd door een afname van het autobezit onder vooral jonge mensen.

Autovrij

Amsterdam loopt met het voornemen om auto’s in delen van de stad te weren niet voorop. Steden als Brussel, Kopenhagen, Madrid en Parijs hebben dergelijke maatregelen al genomen. Daar wordt toegewerkt naar autovrije stadscentra. Barcelona heeft al delen van de stad voor auto’s afgesloten. Helemaal uit de lucht vallen komt de houding van de raadsfracties niet. De raad nam eerder dit jaar het Meerjarenplan Fiets 2017-2022 aan. De fiets wordt in dat beleidsplan gezien als het vervoermiddel om je in de stad te verplaatsen.