Beperking belasting leidingwater

Belasting betalen over de afname van leidingwater blijft beperkt tot de eerste driehonderd kuub. Het plan van het kabinet om ook over (nog) grotere hoeveelheden belasting te heffen, is van de baan.

Daarmee heeft het kabinet een volgens de Bovag ‘behoorlijke lastenverzwaring’ uit het eigen Belastingplan 2014 gehaald. En dat komt vooral grootverbruikers zoals autowasbedrijven goed uit.

Bezwaar

De verdubbeling van het tarief per kubieke meter leidingwater, afgekondigd per 1 januari 2014, blijft echter wel bestaan. Die verdubbeling geldt niet als een onoverkomelijk bezwaar voor ondernemers in de autowassector. De voorgenomen wijzigingen in de belastingregels voor leidingwater werden aangekondigd in het Belastingplan 2014.