Beperking tabaksverkoop ‘nog te vroeg’

Tabak

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, PvdA) ziet  voorlopig  af van een beperking van het aantal verkooppunten van tabak. Hij vindt het ‘nog te vroeg’ voor een dergelijke ingreep. De bewindsman geeft vooralsnog voorrang aan de uitvoering van andere maatregelen om het gebruik van tabaksproducten te ontmoediging.

Van Rijn wijst onder meer op de verhoging van de leeftijdsgrens van tabaksgebruikers, het algemeen rookverbod in de horeca, een strikter handhavingsbeleid en een voorlichtingscampagne. Hij wil de effecten van nieuwe wetgeving en andere maatregelen op het gebruik van tabaksproducten afwachten.  Van Rijn schrijft dat in een nota die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De staatssecretaris reageert in de nota op vragen en opmerkingen die tijdens een recente rondetafelbijeenkomst  in het Kamergebouw aan de orde zijn gekomen. Onder meer D66 drong tijdens die bijeenkomst aan op een vermindering van het aantal verkooppunten van tabaksproducten.  PvdA, SP en ChristenUnie sloten zich daar bij aan. Van Rijn vindt het daar ‘nog te vroeg’ voor, schrijft hij nu. Naast de genoemde maatregelen die zijn getroffen of die in voorbereiding zijn,  blijft Van Rijn kijken naar ‘instrumenten verder  in te zetten zijn’. “Het beperken van verkooppunten is daar een van.”