BETA: compensatie voor grensstreek

BETA blijft pleiten voor een compensatieregeling voor pomphouders in de grensstreek. Pomphouders die in de knel zijn gekomen als gevolg van het accijnsbeleid, zouden van de overheid een bedrag moeten ontvangen om het in ieder geval voor de komende drie jaar uit te kunnen zingen met het bedrijf. In die periode dienen de ondernemers hun bedrijfshuishouding zodanig op orde te hebben gebracht, dat ze alsnog de concurrentie met Duitse en Belgische collega’s kunnen aangaan.BETA-woordvoerder Edsko Schuitema onderstreepte dat standpunt van zijn organisatie vanochtend op Radio 1.

   

BETA voorziet voor dit jaar zonder een dergelijk overgangsbeleid de teloorgang van honderden stations aan de Nederlandse kant van de grens. “Stations zijn reeds drastisch aan het reorganiseren geslagen. Het regent ontslagen. Dagelijks gooien tientallen ondernemers de handdoek in de ring. Ondernemers gaan over van bemand naar onbemand”, aldus Schuitema.

Serieuze problemen

Hij gaf aan dat niet alleen de verhoging van de indirecte belasting op brandstof zoals die op 1 januari van kracht is geworden, ondernemers in serieuze problemen heeft gebracht. Hij verwees ook naar de inflatiecorrectie en de btw, die in de tarieven aan de pomp zijn verwerkt. Consumenten zijn vorig jaar al, na accijnsverhogingen op rookwaren, vanuit Nederland de grens overstoken voor bezoeken aan winkels en tankstations. “De tabaksvlucht heeft er voor gezorgd dat er ook overige boodschappen werden gedaan en dat er brandstof werd ingeslagen. Het inkopen doen over de grens wordt er door het brandstofbeleid zeker niet minder op.” Dat staatssecretaris van Financien Frans Weekers (VVD) volgens BETA niet of nauwelijks oog heeft voor de gevolgen in de grensgebieden van zijn accijnsbeleid, blijft Schuitema verbazen. “Hij komt nota bene uit Weert. Hij zou de effecten in de grensstreken van overheidsbeleid toch moeten kennen.”