BETA: 'Doorgaan met fossiele brandstoffen'

Voor vertrekkend Beta-voorzitter Petra van Stijn gelden een herwaardering van LPG en een blijvende inzet om de vervuilende uitstoot van reguliere auto’s te verminderen als de meest acceptabele maatregelen om op korte termijn de aanslag op het milieu door het wegverkeer tegen te gaan. Het zwaarder belasten van of het stoppen van het subsidiëren van fossiele brandstoffen om dat doel te bereiken, idee van het Internationaal Monetair Fonds, is volgens haar geen optie.

  IMG_3390-150x150

Volgens het IMF zouden consumenten bij stijgende prijzen van fossiele producten, sneller een overstap maken op hernieuwbare brandstoffen. Van Stijn reageerde op verzoek op een stelling in de radiorubriek Stand.NL: ‘fossiele brandstoffen moeten duurder worden om milieuvervuiling tegen te gaan’.

Nieuwe route

Met haar opmerking opende Van Stijn voor de korte termijn een nieuwe route in het veranderingsproces dat de brandstoffenmarkt momenteel meemaakt. Omdat er volgens haar vooralsnog geen andere, realistische energiebronnen zijn. ‘Wind en zon zijn ontoereikend, getijdenenergie staat nog in de kinderschoenen, elektriciteit moet opgewekt en opgeslagen worden en voor waterstof is de infrastructuur nog veel te kostbaar. Kernenergie is de enige direct beschikbare mogelijkheid, maar met een bouw en voorbereidingstijd van circa 10 jaar moet er dan wel rap begonnen worden’, vat ze op de Beta-site haar opmerkingen samen.

Infrastructuur

‘Hier in Nederland hebben we een dekkende en veilige infrastructuur voor LPG, de minst vervuilende brandstof die volop beschikbaar is. En zelfs die wordt door belastingmaatregelen de nek omgedraaid’. Het succes van de met kolen opgewekte elektriciteit ten bate van elektrische auto’s is zo voorbij als volgens Van Stijn ‘de perverse subsidieregelingen’ worden stopgezet.