Beta: 'politici waan van de dag'

‘In gesprekken met politici heb je nogal eens te maken met de waan van de dag. Vandaag zegt met dit, morgen is het weer iets anders’. Die ervaring komt van interim-voorzitter Wim van Gorsel. Hij sprak tijdens de recente algemene ledenvergadering (alv) van zijn vereniging.

Schermafbeelding 2016-01-11 om 09.55.44

Van Gorsel trad tijdens de alv volgens plan af als tijdelijk voorzitter. Hij had zich vooraf voor een jaar beschikbaar gesteld voor die functie. Het bestuur schoof vanuit haar midden Ewout Klok naar voren als voorzitter van de vereniging. Van Gorsel blijft als vice-voorzitter nauw betrokken bij het beleidswerk van de vereniging.

Emotie

Van Gorsel onderhoudt als onderdeel van zijn portefeuille onder meer de contacten met politiek Den Haag. ‘Politieke keuzes zijn onvoorspelbaar. En vaak een gevolg van emotie’. De politiek kan ontwikkelingen ‘met subsidies en wetgeving aardig sturen’. Volgens hem is het voor Beta ‘heel belangrijk’ om betrokken te blijven bij de besluitvorming. Hij drong er bij Beta-leden verder op aan om oog te blijven houden voor de attractiviteit van stations. Het is volgens hem geen automatisme dat consumenten juist naar dat ene station blijven komen. ‘Het is geen vanzelfsprekendheid dat de klant voor uw bedrijf kiest’. Bezoeken aan de Hogere Hotelschool in Den Haag en Maastricht hebben volgens Van Gorsel inspiratie gebracht om leden van Beta te helpen ‘klanten’ op hun stations te gaan zien als ‘gasten’.