BETA roept op voor minder zwerfvuil bij tankstations

Zwerfafval

BETA, de belangenvereniging voor onafhankelijke tankstationhouders, roept haar achterban op om te zorgen voor minder zwerfafval rond de tankstations. In het belang van de branche is een groener imago van tankstations belangrijk, aldus BETA.

Als partner van NederlandSchoon deed BETA vorig jaar mee aan projecten in Rotterdam-Noord, Zaandam, Meierijstad en Heerenveen om bij tankstations de hoeveelheid zwerfvuil te verminderen. De brancheorganisatie trof vooral grote hoeveelheden PET-flesjes als zwerfafval aan. Het effect van de aanpak van NederlandSchoon op straat wordt minutieus gemonitord door tellingen van het verzamelde grof zwerfafval. Daarnaast worden de afvalstromen opgeveegd van straat, worden de stromen uit de openbare afvalbakken geanalyseerd en de flesjes uit de bekende oranje flesjesbakken gerecycled.

Meedoen
NederlandSchoon is een vervolgaanpak gestart en focust zich nu op de provincie Friesland. Er doen achttien gemeenten actief mee. Een uitgelezen moment om Friesland zwerfafvalvrij te maken, aldus BETA die haar leden oproept hieraan mee te doen.
Om mee te doen aan de schoonmaakactie is er voor elke locatie een starterspakket beschikbaar met flyers, gepersonaliseerde raamstickers, stoffer en blik en afvaldozen. Speciaal voor BETA-leden zijn er ook grote oranje afvalbakken beschikbaar.