BETA staakt alcohol-proces

BETA staakt vooralsnog de pogingen om via een juridische procedure de verkoop van alcohol in tankstations mogelijk te maken. De juridisch specialisten die door BETA in deze zaak in de arm zijn genomen, zien in de uitspraak van de Raad van State onvoldoende aanknopingspunten om de kwestie met succes voor te leggen aan het Europese Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg. BETA wil de zaak weer oppakken, zodra daar ‘in de markt voldoende aanknopingspunten’ voor zijn.

 

Tankstationondernemers ervaren het verkoopverbod als onrechtvaardig. Horecabedrijven (wegrestaurants) en ook supermarkten ondervinden geen wettelijke belemmering om consumenten alcoholhoudende producten aan te bieden. Tankstations mogen dergelijke producten niet verkopen. Dat wordt gezien als een vorm van rechtsongelijkheid. De zaak werd vorig jaar oktober voorgelegd aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het hoogste rechtscollege in ons land voor dit soort kwesties. De Raad kwam tot het oordeel dat de wetgever de ruimte mag nemen om een verschil te maken tussen tankstationondernemers en andere retailers voor wat betreft de producten die te koop worden aangeboden.

Omstandigheden

Namens BETA wordt er in een reactie onderstreept dat de alcoholkwestie weer op tafel komt, zodra omstandigheden op de markt daar aanleiding toe geven. Mocht het zover komen, dan begint de procedure weer van voren af aan. De kwestie nam in november 2011 een aanvang toen ondernemer Ewout Klok (foto) te Hoogeveen demonstratief vanuit zijn shop biertjes ging verkopen. Klok was op dat moment voorzitter van BETA. De Drank- en Horecawet verbiedt tankstations alcohol te verkopen. Naar de mening van Klok en van BETA is dat onrechtvaardig en nadelig voor de exploitatie van het station. De beperking die als zodanig aan tankstation wordt opgelegd moet van de baan, was en is nog steeds de mening.