Beta wijst op compensatiekans

Belangenorganisatie Beta roept haar achterban in de grensstreek op om schriftelijke verzoeken in te dienen om schadecompensatie. Beta roept ook niet-leden op om schadeclaims in te dienen bij de overheid. De compensatie wordt aangevraagd om omzetschade te neutraliseren, opgelopen door de jongste maatregelen in het accijnsbeleid. Beta ziet kansen om de aanvragen gehonoreerd te krijgen.

 

Beta heeft op de site voorbeeldbrieven gezet. Pomphouders die zijn gedupeerd door de accijnsverhogingen kunnen de brieven overschrijven en versturen naar het plaatselijke college van burgemeester en wethouders, naar het college van gedeputeerde staten van de eigen provincie en naar de staatssecretaris van Financiën. Hoewel de bestuurders die de brieven moeten ontvangen verschillende bevoegdheden hebben, is de inhoud grotendeels gelijk. De overheden wordt verzocht de briefschrijver te compenseren.

Verordening

Compensatie zou mogelijk zijn op grond van zogeheten De-minimisverordening. Dit is een verordening die regelt dat er onder bepaalde voorwaarden in individuele gevallen door de overheid compensatie wordt gegeven die niet als staatssteun gezien wordt en ook niet bij de Europese Commissie gemeld hoeft te worden. Deze steun is eerder al aan grensstations verleend in 1999 vanwege schade door accijnsverhogingen en toen akkoord bevonden.