BOVAG: actie tegen files

IMG_8054

BOVAG is voor een ‘geïntegreerd mobiliteitsbeleid’ om het probleem van de files structureel aan te kunnen pakken. Hoe dat beleid er uit moet komen te zien, is onderwerp van nadere studie.

Algemeen directeur Bertho Eckhardt van de organisatie meent dat aan  zo’n integraal beleid niet meer valt te ontkomen. De organisatie denkt dat met een dergelijk beleid verstoppingen in het wegennet kunnen worden tegen gegaan. Onderdeel van die aanpak moet de invoering worden van een vast bedrag per kilometer. De vereniging wil daar ‘ruim voor de verkiezingen’ een tarief voor aangeven.  Eckhardt schrijft dat in een bijdrage aan de ledenblad BOVAGkrant.