'Verkoop tabak bij tankstations in goede handen'

'De verkoop van tabak is bij tankstations in goede handen'. Dat is de mening van Koos Burgman, algemeen directeur van BOVAG. Hij sprak op een informatieve bijeenkomst van maatschappelijke organisaties, belangenverenigingen en leden van de Tweede Kamer. Kamerleden staan voor de keuze om al dan niet in te stemmen met het wetsvoorstel om de minimumleeftijd van kopers van tabaksproducten op te trekken van 16 naar 18 jaar.

  01Tabak

Deelnemers aan het informatief overleg kwamen met elkaar ook te spreken over de vraag of het verstandig is om het aantal verkooppunten van tabak te verminderen. Een aantal maatschappelijke organisaties meent dat een verhoging van de minimum verkoopleeftijd alleen niet voldoende is om de jeugd weg te houden van het roken van tabak. Een verbod op de verkoop van tabak in supermarkten zou meer soelaas bieden. De verkoop van tabak zou voorbehouden moeten worden aan speciaalzaken.

Verkooppunten

Burgman vroeg zich tijdens de overlegronde af of het sluiten van verkooppunten tot een afname van het roken van tabak zal leiden. De praktijk laat volgens hem zien dat ‘er vaak ook tabak voor derden wordt gekocht’. Hij is voorstander van een strafbaarstelling van het bezit van tabaksproducten onder minderjarigen. Belangenvereniging BETA heeft zich al eerder in die zin uitgelaten. Juist omdat het overleg tussen Kamer en verschillende organisatie een informatief karakter had, zijn er geen conclusies getrokken na de ontmoeting.