Bovag: Shell-ondernemers hebben eigen positie bij afrekening Bonus Miles

Branchevereniging Bovag wil een verdere verfijning van de methode die Shell wil gaan hanteren voor de verrekening van het Bonus Miles programma. Bovag schrijft dat in een brief aan de oliemaatschappij. Shell wil de verrekenstrategie veranderen door een derde partij opdracht te geven de kosten te verifiëren. De uitkomst van die verificatie wil Shell voorleggen aan het dealerpanel. Vervolgens gaat Shell op stationsniveau uitleg geven over de effecten van het Bonus Miles programma.

 

Bovag wil 'meer transparantie' in die opzet en meer keuzevrijheid voor Shell-ondernemers over de betaal-frequentie. Bovag schrijft in de brief dat het waardering heeft voor de bereidwilligheid van Shell om aanpassingen in het Bonus Miles programma door te voeren. De vereniging meent echter dat 'meer transparantie voor onze leden cruciaal is voldoende draagvlak voor het Bonus Miles programma te houden'. De organisatie dringt er bij Shell op aan dat de externe partij die gaat verifiëren, de bevindingen niet gaat laat zien aan het dealerpanel maar ook de verantwoordelijkheid krijgt om 'iedere Shell-ondernemer' op locatieniveau daarover te informeren. Shell heeft laten weten dat het nadenkt over de vraag of deelnemers aan het Bonus Milies programma of per kwartaal of per maand een afrekening tegemoet kunnen zien. Bovag vraagt Shell die keuze vooral aan de deelnemers zelf te laten.