BOVAG: te weinig focus op ondernemers in Prinsjesdag-plannen

MKB investeren

De aandacht van het kabinet bij het aanpakken van de energie- en inflatiecrisis is te eenzijdig gericht op de burger. De ondernemer, met name het MKB, komt er bekaaid vanaf.

Dat schrijft BOVAG woensdag in reactie op de tijdens Prinsjesdag gepresenteerde kabinetsplannen. Volgens de brancheorganisatie voor tankstations en garagebedrijven zijn gerichte maatregelen om de hoge energielasten voor MKB-ers te dempen of gerichte steun voor energie-intensieve sectoren nog niet beschikbaar. Dit, terwijl de verhoging van een aantal ondernemersbelastingen er volgens BOVAG ‘stevig inhakt’. Ondernemers worden geconfronteerd met een forse verhoging in de vennootschapsbelasting en ook DGA’s gaan meer belasting betalen. Dat is allemaal geld van de ondernemer dat naar de schatkist gaat en dat hij niet in zijn personeel of in duurzame investeringen kan steken, aldus BOVAG. De brancheorganisatie ziet ook een paar lichtpuntjes. Zo wordt de opslag Duurzame energie (ODE) afgeschaft, komt er een lichte verhoging van de belastingvrije ruimte in de werkkostenregeling en het kabinet zegt het bedrijfsleven tegemoet te willen komen in de hoge energierekening. Hoe is echter nog niet duidelijk.

Investeren belemmerd
“In het coalitieakkoord werd het MKB nog een hart onder de riem gestoken: ‘Het groei- en innovatief vermogen van MKB-ondernemers en bedrijven wordt versterkt en ondernemerschap wordt gestimuleerd’. Daar is weinig van terug te zien”, stelt Han ten Broeke, algemeen voorzitter van BOVAG. “De mogelijkheden om te innoveren en te investeren in verduurzaming worden momenteel ernstig belemmerd door de forse lastenverhoging enerzijds en de hoge energielasten anderzijds. En het blijkt dat het kabinet daar helaas erg weinig oog voor heeft. Dit korte-termijn-denken is schadelijk voor de BV Nederland, voor de MKB-ondernemer en voor de vergroeningsambities van de overheid. Wij blijven de komende dagen en weken bij het kabinet hameren op aanpak van de gestegen energielasten voor de ondernemers. Ook ondernemers moeten hierin tegemoetgekomen worden.”

Pijnlijke maatregelen
Een pijnlijke maatregel voor het bedrijfsleven is dat ondernemers al vanaf een lager winstbedrag méér vennootschapsbelasting moeten gaan betalen vanaf 1 januari 2023. De grens van de eerste ‘lage’ schijf wordt teruggeschroefd naar 200.000 euro (was 395.000 euro) tegen een verhoogd tarief van 19 procent (was 15 procent). Bij een ‘winst’ tot 400.000 euro betekent dit voor een ondernemer een extra last van 21.000 euro per jaar. Daar komt bij dat in de inkomstenbelasting het tarief in box 3 van 31 procent naar 34 procent gaat en dat voor DGA’s de doelmatigheidsmarge wordt afgeschaft, waardoor zij meer belasting moeten betalen.

Kleine verruiming WKR
De vraag vanuit ondernemers om hun medewerkers belastingvrij te kunnen helpen met hun hogere energierekening middels een tijdelijke verhoging van het belastingvrije percentage in de Werkkostenregeling (WKR), is zuinigjes beantwoord. De belastingvrije ruimte gaat van 1,7 naar 1,92 procent. Een kleine stap, waar BOVAG liever had gezien dat die vrije ruimte naar 3 procent van de loonsom was gegaan, zoals in corona-tijd.