BOVAG: verordening beperkt ondernemers

BOVAG heeft de Provincie Utrecht per brief laten weten dat ze de handhaving op de zogenaamde Nieuwe Landschapsverordening veel te strikt vindt. BOVAG wil met de provincie om tafel. “Wat gisteren een vergunning kreeg, is vandaag niet meer toegestaan, ook al heeft de ondernemer toestemming uit het verleden op zak”, aldus algemeen directeur Koos Burgman van de BOVAG in de brief.Argos Sistema

De Nieuwe Landschapsverordening houdt onder meer in dat er op provinciaal niveau gekeken wordt naar de inrichting van het landschap buiten de bebouwde kom. Tankstationondernemers langs de provinciale weg in Utrecht krijgen de laatste tijd bezoek van de dienst handhaving, met het verzoek om vlaggenmasten, prijzenborden en reclame-uitingen te verwijderen, op straffe van een dwangsom. BOVAG wil met de Provincie Utrecht in gesprek om te bezien hoe de verordening zou kunnen worden aangepast, zodat bestaande tankstations hun rechten behouden.