Bovag verzamelt opnieuw brandstofgegevens

Bovag roept pomphouders voor de derde keer dit jaar op om wederom een overzicht in te leveren van de liters brandstof die er in maart op het station zijn verkocht. De organisatie stelt de gegevens daarna zo snel mogelijk ter beschikking aan vooral de Tweede Kamer. Bovag vraagt de informatie op om haar eis tot het schrappen van de jongste accijnsverhogingen kracht bij te zetten. Zoals bekend debatteert de Kamer in mei over de accijnskwestie.

 

Pomphouders kunnen hun gegevens uiterlijk vrijdag 4 april inleveren. Bovag heeft daarvoor speciale formuleren rond gemaild. Gevraagd wordt om informatie over de verkochte liters in maart 2014, maart 2013 en maart 2012. ‘Sommige politici zeggen niet te kunnen geloven dat ondernemers zoveel hinder ondervinden van de hogere accijnzen, zeker niet nu uit cijfers van het CBS zou blijken dat het wel meevalt met die literverliezen’, schrijft Bovag in een verklaring. ‘Maar wij weten wel beter: cijfers van honderden ondernemers over de daadwerkelijke verkoop laten gewoon zien dat het in de grensstreek huilen met de pet op is’.