Brandstof uit urine

Het Waterschap Friesland is een proef gestart om urine om te zetten in elektriciteit. In een container naast het hoofdkantoor wordt hiervoor de plas van mannelijke medewerkers opgevangen.

Het experiment van het waterschap duurt een jaar.

BOVAG

Twee jaar geleden verraste het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) mannelijke toiletbezoekers van BOVAG en de AutovakRAI met een soortgelijk initiatief. Rond de urinoirs waren stickers geplakt met daarop slangen die in de brandstoftank van een auto verdwenen. In urine zit ureum, een stof die schonere verbranding mogelijk maakt. Met de stickers wilde IvDM aandacht vragen voor duurzame alternatieve brandstoffen.