Centrum duurzame mobiliteit

Een consortium van zes bedrijven gaat zich onder de naam Clean Mobility Center profileren als topcentrum voor alle aspecten van duurzame mobiliteit. Het CMC gaat zich vestigen op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Het centrum wordt in april geopend.

Clean MC foto 1

In de groep participeren de bedrijven Allego (Arnhem), Dekra (Capelle aan de IJssel), DNV-GL (Rotterdam), CGI (Rotterdam), EL-KW (Arnhem) en Industriepark Kleefse Waard (Arnhem). Aan het Clean Mobility Center is verder onder meer een aantal onderwijsinstellingen plus de gemeente Arnhem verbonden. Aan de totstandkoming van het consortium is ongeveer een jaar aan voorbereidingen vooraf gegaan. Omdat de ondernemingen zich bewegen in de markt van nieuwe technologie in het algemeen en nieuwe mobiliteit in het bijzonder, lag een onderlinge samenwerking min of meer voor de hand.