Conferentie techniek op stations

Op de internationale conferentie iDAC in Londen staat het ontwerp en de technische voorzieningen van tankstations centraal. De manifestatie kent behalve een conferentie die zich uitstrekt over een aantal dagen, ook een programma met presentaties, lezingen en workshops.

De conferentie plus het nevenprogramma gelden wereldwijd als maatgevend voor leveranciers, ontwerpers en constructeurs. iDAC wordt dit jaar gehouden van 11 tot en met 13 mei in het Tower Hotel in Londen. Volgens de organisatie hebben zich reeds meer dan 500 deelnemers uit meer dan honderd landen voor manifestatie aangemeld. Concerns en organisaties grijpen de gelegenheid aan om zich onder meer  te presenteren met een aantal actuele thema’s uit de eigen beroepspraktijk. Meer informatie op www.idac.org.uk.