Detailhandel: debat over heel het accijnsbeleid

Detailhandel Nederland vindt dat de staatssecretaris van Financien volgende maand met de Twee Kamer niet alleen gevolgen moet bespreken van het accijnsbeleid op brandstoffen. De organisatie dringt er bij de bewindsman op aan, bij de bespreking ook de effecten van het accijnsbeleid op alcohol en tabak moet worden betrokken. DN schrijft dat in een brief aan de staatssecretaris. 

 

De organisatie vraagt ook aandacht voor het behoud van de sociale cohesie van gemeenschappen in de grensregio’s. DN vreest voor een teloorgang van de sociale infrastructuur als bedrijven moeten sluiten en bewoners wegtrekken.

Zoals bekend wordt de accijnsproblematiek volgende maand in de Kamer besproken. DN dringt er bij de bewindsman op aan het onderwerp zo breed mogelijk op te pakken. Ondernemers moeten eerst een half jaar wachten voor het op de agenda komt te staan, aldus de opstellers van de brief, en dan kan het niet zo zijn dat het onderwerp dan ook nog eens maar half aan de orde komt.