Dreigen helpt niet altijd...

Deurwaarders en incassobureaus die met de nodige dreigementen consumenten en bedrijven aansporen om met spoed hun rekeningen te voldoen, bereiken daarmee vaak het tegenovergestelde effect. De kans dat rekeningen met enige snelheid alsnog worden voldaan, wordt eerder kleiner dan groter. Dat blijkt uit een studie van Incassade Deurwaarders en Incasso in samenwerking met onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen.

 

De uitkomsten van het onderzoek moeten bijdragen aan een hoger incassoresultaat. De inzet van motiverende teksten leidde bij de onderzochte bedrijven tot een stijging van respons met gemiddeld 12,5 procent. De meest effectieve tekst leidde volgens een bericht van het Deurwaardersbedrijf en de onderzoekers zelfs tot een stijging van 27,4 procent. Door een andere toon aan te slaan, wordt de debiteur er op gewezen dat hij graag van zijn schuld af wil. En dat de debiteur samen met het incassobureau het probleem op een vlotte manier kan oplossen.

Motieven

Een psychologische benadering kan meer effect sorteren dan het gebruik van juridische formuleringen. Zowel deurwaarders- en incassobureaus als debiteuren zijn meer gebaat bij een motiverende tekst waarin rekening wordt gehouden met de motieven en beperkingen van debiteuren, aldus de onderzoekers.