Driekwart BOVAG-ondernemers denkt coronacrisis te overleven

Corona

82 procent van de BOVAG-ondernemers gaat er vanuit dat het de coronacrisis overleeft. Bijna de helft van de BOVAG-leden meldt een omzetdaling, van gemiddeld 25 procent. Een kwart voert als door de coronacrisis veranderingen door aan de bedrijfsvoering.

Dit kan worden geconcludeerd uit de laatstgehouden Coronamonitor van BOVAG. De brancheorganisatie heeft voor jongste peiling enkele nieuwe vragen toegevoegd, onder meer over wat voor soort steun ondernemers nodig hebben en of de bedrijfsvoering is aangepast als gevolg van de crisis. Met 82 procent nu en 85 procent afgelopen juni, is het percentage BOVAG-ondernemers dat de coronacrisis denkt te overleven nagenoeg stabiel. Bijna 48 procent van de respondenten meldt een omzetdaling. Daartegenover zegt bijna 15 procent een omzetstijging te realiseren. Verder meldt ruim 47 procent van de BOVAG-bedrijven minder winst te maken of zelfs verlies te lijden ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gevraagd naar de impact op de bedrijfsvoering meldt 43 procent van de bedrijven te blijven investeren volgens plan. Een kwart investeert minder en 19 procent investeert later. Opvallend is dat het percentage bedrijven dat zegt binnen drie maanden krediet nodig te hebben heel fors is gedaald: van 63 procent afgelopen juni, naar iets meer dan 5 procent nu. 

Steunmaatregelen
In de BOVAG Coronamonitor vroeg de brancheorganisatie zijn leden ook welke steun het hardst nodig is. De ondernemers noemden ‘Tegemoetkoming in de loonkosten’ het meest (50 procent), gevolgd door ‘Tegemoetkoming vaste lasten’ (42 procent) en ‘Gunstige voorwaarden kredietverstrekking’ (37 procent). BOVAG noemt het opvallend dat ‘Behoud leerlingen en jongere werknemers en vervroegd uittreden oudere werknemers’ met net geen 37 procent, ook vaak wordt genoemd. Dit geeft aan dat veel werkgevers oog hebben voor het belang van instroom en het vasthouden leerlingen en jonge werknemers. BOVAG ziet in dit kader graag dat de voorgenomen versoepeling van de zogenoemde RVU-regeling al eerder dan 1 januari 2021 ingaat. Daarbij lijkt het recent aangekondigde nieuwe steunpakket redelijk aan te sluiten bij de gemelde behoeftes van ondernemers.