Duitse steden mogen dieselauto's weren

Volkswagen Technieken TDI brandstofverbruik_649x365

Tot 70 steden zouden verbod kunnen instellen 

De hoogste bestuursrechter in Duitsland heeft steden waar de uitstoot erg hoog is de mogelijkheid gegeven om dieselauto's te verbieden, zelfs als daar geen landelijke regeling voor is. Een verbod is niet direct van kracht, maar te verwachten valt dat steden van deze mogelijkheid gebruik zullen maken.

De zaak was aanhangig gemaakt door de milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe (DUH). Deze organisatie ageerde tegen Stuttgart en Düsseldorf, waar de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden hoger is dan Europees is toegestaan. DUH wilde dat de steden rijverboden instelden voor dieselvoertuigen. Lagere rechters gaven de milieuorganisatie gelijk, in hoger beroep bekrachtigde de hoogste bestuursrechter die uitspraak.

De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor veel steden. In ongeveer 70 steden worden de sinds 2010 geldende normen overschreden. Tegen zestien van deze steden, waaronder München, Aken en Berlijn, lopen ook juridische procedures.

In Duitsland rijden zo’n 15 miljoen personenauto’s op diesel. Slechts 2,7 miljoen van deze auto's voldoen aan de norm Euro-6 en worden vermoedelijk van de rijverboden voor diesels uitgezonderd.